pobjedničko
učenje

 • Omogućite svojoj djeci da uče na lak, brz i zanimljiv način
 • Omogućite im da nauče kako da uče istražujući i kako istražuju učeći
 • Omogućite im da iskoriste ogromne potencijale svog mozga
home-bg-01

 SEPTEMBAR 2019. GODINE!*

*Program će biti dostupan u svim centrima Škole Malac Genijalac u BiH!

EFIKASNO I UBRZANO UČENJE

EFIKASNO I UBRZANO UČENJE

Kreativno i funkcionalno razmišljanje i učenje, uz potpunu koncentraciju.

BRZO ČITANJE I SAVRŠENO PAMĆENJE

BRZO ČITANJE I SAVRŠENO PAMĆENJE

Brzina čitanja od 80 do 120 stranica na sat, uz potpuno razumijevanje i lakše pamćenje.

pobjedničko učenje?

Pobjedničko učenje je inovativan program koja omogućava skladan unutrašnji razvoj cjelokupne ličnosti djece i mladih, odnosno program koji će svakog učenika dovesti do uspjeha, da svaki učenik bude “pobjednik u učenju” u skladu sa svojim potencijalima.

Besplatna
uvodna predavanja

Edukativni centar Malac Genijalac Bosna i Hercegovina u cilju kvalitetnog predstavljanja oba modula programa „Pobjedničko učenje“realizuje i besplatna uvodna predavanja za sve zainteresovane u trajanju od jednog nastavnog časa. Cilj besplatnih uvodnih predavanja je da sve zainteresovane roditelje upozna kako da svom djetetu obezbijede okruženje za lakše učenje i postizanje boljih rezultata u školi, svim detaljima realizacije obrazovnog programa i načinu predupisa u sve grupe obrazovnog programa. Besplatna uvodna predavanje realizuju se radnim danima u večernjem terminu, ali i prema dogovoru sa zainteresovanima.

home-bg-03

program

Modul 1

Efikasno i ubrzano učenje

 • kako da razviju kreativno i funkcionalno razmišljanje,
 • da stvaraju mape uma, mape znanja i baze znanja,
 • da budu koncentrisani dok uče, u školi i kod kuće,
 • da otkriju svoj stil učenja i kako da ga unaprijede,
 • da uče sa lakoćom i uživanjem,
 • 12 principa pamćenja,
 • kako da otkrivaju, obilježavaju i zapamte ključne pojmove,
 • kako da se oslobađaju treme prilikom usmenog odgovaranja,
 • cikluse pamćenja, da ne bi zaboravili ono što su naučili
 • osnovne tehnike brzog čitanja i
 • kako da poboljšaju pamćenje pročitanog teksta.

Modul 2

Brzo čitanje i savršeno pamćenje

 • da čitaju brzinom od 80 do 120 stranica teksta na sat,
 • da poboljšaju stepen razumijevanja pročitanog teksta,
 • da poboljšaju zapamćivanje pročitanog teksta,
 • da brzo pretražuju sadržaj teksta,
 • da brzo iz teksta izdvoje potrebne informacije,
 • da nauče koje vrste memorija posjeduju i koje su njihove osobine,
 • da nauče sedam memorijskih tehnika za pamćenje i prisjećanje neograničenog broja informacija,
 • kako da informacije prebace iz kratkoročne u dugoročnu memoriju i
 • kako da lako i brzo uče strane jezike